ANA SAYFA
HAKKIMIZDA CAMIN TARİHİ ÜRÜNLER UYGULAMALAR REFERANSLAR İNSAN KAYNAKLARI İLETİŞİM
 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

HATİPOĞLU CAM A.Ş olarak , çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği önceliğimiz olup ;

  • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü yasal gerekliliklere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gerektiği yerlerde kullanılmasını sağlamayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve önlemlerini alarak ortadan kaldırmayı,
  • Sürekli iyileştirme anlayışı ile sağlık ve güvenlik standartları için hedefler koymayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Acil durumlara hazırlık ve müdahale çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi,
  • HATİPOĞLU CAM A.Ş.’ yi İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinin tüm sorumluluğunu tüm yönetim kademeleri olarak paylaşmayı ve İSG çalışmalarına her düzeyde katılımı desteklemeyi,

amaç edinmiş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Hakkımızda | Camın Tarihi | Ürünler | Uygulamalar | Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim Hatipoğlu Cam A.Ş.
| Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim Hatipoğlu Cam A.Ş.